in

6 ชนิด ประแจปอนด์หรือประแจทอร์ค ที่นิยมใช้พร้อมวิธีใช้งาน

ประแจปอนด์ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ขันน็อต และสลักเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิด มักพบเห็นได้ที่งานต่างๆเช่น งานในอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงยานยนต์ หรือตามไซต์ก่อสร้าง

โพสนี้ support โดยเว็บไซต์ itoolmart สร้างโพสใหม่!

เปิดกล่อง สว่านโรตารี่ไร้สาย DEWALT DCH273B

เลือก ปั๊มน้ำ ให้ตรงต่อการใช้งานของคุณ