in

ม้าโยกเด็ก Baby rocking hourse

ม้าโยกไม้ แต่เดิมนับเป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นของเล่นให้เด็กเล่น ซึ่งตัวม้าโยกจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีเล่นก็จะใช้การโยกตัวไปข้างหน้า และโยกตัวไปข้างหลัง ซึ่งม้าโยกนอกจากจะสร้างความสุขให้กับเด็กๆแล้วนั้น ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทรงตัวด้วยความที่ เราเป็นคนที่ชื่นชอบในงานไม้อยู่แล้วนั้น จึงได้คิดดัดแปลงสู่การออกแบบที่ดีที่สุด

โพสนี้ support โดยเว็บไซต์ itoolmart สร้างโพสใหม่!

เลือกซื้อ เครื่องเชื่อม ให้เหมาะกับงานต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

เปิดกล่อง สว่านโรตารี่ไร้สาย DEWALT DCH273B